Energetyka w programach partii politycznych w Polsce - zapowiedź

Jakie miejsce zajmuje energetyka w programach partii politycznych w Polsce?
{[if_foto_desc]}
Foto:
{[/if_foto_desc]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Trudno odmawiać rządowi prawa do wprowadzenia w życie swoich propozycji w zakresie polityki energetycznej. Większość procesów w tym obszarze (inwestycje, restrukturyzacja, zarządzanie zasobami, budowa służby geologicznej, koncesje, umowy gazowe, itp.) odnosi się jednak do zdecydowanie dłużej perspektywy czasowej niż 4 lata (kadencja parlamentu). Zmiany powinny zatem dotyczyć aktualizacji czy korekt, a nie samych priorytetów w polityce energetycznej. Te powinny być przedmiotem konsensusu politycznego. Brak zmian w tym zakresie spowoduje problemy z zapewnianiem bezpieczeństwa energetycznego.

W ramach Programu Merytorycznego IPP "Energetyka", chcemy dokładnie przeanalizować stanowiska partii politycznych w Polsce wobec najważniejszych wyzwań w obszarze energetyki. Postaramy się znaleźć zbieżności i rozbieżności pomiędzy nimi oraz zaproponować rekomendacje służące poprawie tworzenia i realizacji polityki energetycznej Polski.

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu raportu:

  • partnerów instytucjonalnych
  • partnerów medialnych

Kontakt: ipp@ipp.expert


Poleć: