Raporty

Energetyka w programach partii politycznych w Polsce - zapowiedź

Jakie miejsce zajmuje energetyka w programach partii politycznych w Polsce?

Rynek mocy w Polsce - zapowiedź

Ministerstwo Energii rozpoczęło 4 lipca 2016 r. konsultacje projektu założeń dotyczących utworzenia rynku mocy w Polsce. Propozycja wydaje się ciekawa, ale nadal nie wiemy jak powinna wyglądać polityka energetyczna Polski do 2050 r.

Numer "Kultury i Polityki" poświęcony państwu i politykom publicznym

Instytut Polityk Publicznych jest współwydawcą 20. numeru „Kultury i Polityki” (2. poł. 2016 r.) – czasopisma naukowego wydawanego przez Wyższą Szkołę Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.