Raporty

Publikacja naukowa IPP: "Przywileje władzy w Polsce"

Instytut Polityk Publicznych zaprasza do współpracy przy tworzeniu monografii naukowej "Przywileje władzy w Polsce - wybrane aspekty".