Projekty

Łódzki Panel Obywatelski - Zieleń w mieście

Instytut Polityk Publicznych został operatorem pierwszego Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń w mieście".

Polityki energetyczne miast

Nowy projekt naukowy Instytutu Polityk Publicznych: Polityki energetyczne miast

Akademia Polityk Publicznych

Nowy projekt Instytutu Polityk Publicznych!

Zostań Społecznym Komandosem!

Przedsięwzięcie promujące aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie się oraz zaangażowanie społeczne. Projekt polega na zorganizowaniu 8-miesięcznego programu sportowo-szkoleniowego dla co najmniej 50 uczestników.

Polska transformacja energetyczna

Projekt poświęcony zwiększaniu wiedzy i aktywizacji obywateli w zakresie energetyki, a docelowo zwiększaniu wpływu obywateli na politykę energetyczną Polski, także w wymiarze lokalnym.

Monitor polskiej polityki zagranicznej

Program merytoryczny polegający na analizie polskiej polityki zagranicznej, w tym szczególnie na monitorowaniu stopnia realizacji jej priorytetów.
Strona 1 z 2