Projekty

Akademia Polityk Publicznych

Nowy projekt Instytutu Polityk Publicznych!

Zostań Społecznym Komandosem!

Przedsięwzięcie promujące aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie się oraz zaangażowanie społeczne. Projekt polega na zorganizowaniu 8-miesięcznego programu sportowo-szkoleniowego dla co najmniej 50 uczestników.

Polska transformacja energetyczna

Projekt poświęcony zwiększaniu wiedzy i aktywizacji obywateli w zakresie energetyki, a docelowo zwiększaniu wpływu obywateli na politykę energetyczną Polski, także w wymiarze lokalnym.

Monitor polskiej polityki zagranicznej

Program merytoryczny polegający na analizie polskiej polityki zagranicznej, w tym szczególnie na monitorowaniu stopnia realizacji jej priorytetów.

European Energy Hub

Międzynarodowy projekt zorientowany na zacieśnienie współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze energetyki.

Obywatel z energią!

Inicjatywa poświęcona dynamizacji debaty publicznej wokół polityki energetycznej Polski oraz zwiększeniu partycypacji obywateli w jej współkształtowaniu.