Projekty

Akademia Polityk Publicznych

Nowy projekt Instytutu Polityk Publicznych! Szczegóły wkrótce.

Zostań Społecznym Komandosem!

Przedsięwzięcie promujące aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie się oraz zaangażowanie społeczne. Projekt polega na zorganizowaniu 4-miesięcznego programu sportowo-szkoleniowego dla 100 uczestników.

Polska transformacja energetyczna

Projekt poświęcony zwiększaniu wiedzy i aktywizacji obywateli w zakresie energetyki, a docelowo zwiększaniu wpływu obywateli na politykę energetyczną Polski, także w wymiarze lokalnym.

Visegrad Energy Market 2020 - at the forefront of the EU

Międzynarodowy projekt poświęcony analizie integracji rynków energii

Monitor polskiej polityki zagranicznej

Program merytoryczny polegający na analizie polskiej polityki zagranicznej, w tym szczególnie na monitorowaniu stopnia realizacji jej priorytetów.

European Energy Hub

Międzynarodowy projekt zorientowany na zacieśnienie współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze energetyki.
Strona 1 z 2