O Instytucie

Logotyp IPPInstytut Polityk Publicznych (IPP) jest założonym w 2015 r. eksperckim ośrodkiem analiz, który skupia się na wypracowywaniu najważniejszych idei dla Polski oraz aktywnym wdrażaniem ich w życie.

IPP jest:

  • niezależną
  • niepartyjną
  • organizacją pozarządową
  • działającą nie dla zysku

Forma prawna: Fundacja.

KRS: 0000583153
NIP: 9452187651
REGON: 362874454

Rachunek bankowy: PKO BP – 29 1020 2892 0000 5702 0592 2119