CALL FOR PAPERS: Przywileje władzy w Polsce - monografia Instytutu Polityk Publicznych

INSTYTUT POLITYK PUBLICZNYCH ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY PRZY TWORZENIU MONOGRAFII NAUKOWEJ "PRZYWILEJE WŁADZY W POLSCE - WYBRANE ASPEKTY".
{[if_foto_desc]}
Foto:
{[/if_foto_desc]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Instytut Polityk Publicznych, biorąc pod uwagę różnorodne spojrzenia badawcze właściwe dla politologii, socjologii czy filozofii, opracuje monografię w zakresie istniejących w Polsce przywilejów władzy. Owa monografia, w której zawarta problematyka jest kluczowa z punktu widzenia sprawnego zarządzania państwem oraz funkcjonowania całego społeczeństwa, stanowić będzie naturalne uzupełnienie działań Instytutu prowadzonych w ramach projektu pn. Akademia Polityk Publicznych współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

CALL FOR ABSTRACTS:

Instytut zaprasza do przesyłania zgłoszeń osoby zajmujące się szeroko rozumianą problematyką władzy i przywilejów jej przedstawicieli w Polsce. Mile widziane są artykuły autorstwa badaczy, którzy w sposób szczególny zainteresowani są tą tematyką. W pracy zostaną zawarte teksty badaczy posiadających zróżnicowane punkty widzenia (politologiczne, socjologiczne czy filozoficzne) dotyczące tej problematyki.

Przedmiot zainteresowania:

1. Elity polityczne w Polsce.

  • rozumienie i wyodrębnianie elity oraz jej struktura, mechanizmy selekcji do elity, jej samoświadomość, dystans pomiędzy elitą, a resztą społeczeństwa, relacje między elitą, a demokracją;
  • wpływ przekonań oraz cech społeczno-demograficznych członków elit politycznych na proces tworzenia przywilejów;kształcenie i formacja elit politycznych w Polsce
  • kształcenie i formacja elit politycznych w Polsce.

2. Uwarunkowania instytucjonalne, polityczne i społeczne w zakresie tworzenia przywilejów dla członków elit politycznych.

3. Analiza wybranych przywilejów władzy istniejących w Polsce – studium przypadku.

4. Partie polityczne i ich role w procesie kreacji przywilejów dla członków elit politycznych.

5. Rola mediów i marketingu politycznego w społecznym odbiorze przywilejów władzy.

6. Koszty funkcjonowania administracji publicznej w Polsce.

 

Termin nadsyłania propozycji tekstów (abstrakt do 2 tys. znaków ze spacjami): 9 sierpnia 2019 r. Istnieje możliwość przesłania także pełnych, oryginalnych tekstów (przyjmowane będą artykuły o objętości od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego: między 20 a 40 tys. znaków).

 

Pobierz - call for papers

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.ipp.expert/publikacja-naukowa-ipp-przywileje-wladzy-w-polsce 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tworzonej monografii, prosimy o kontakt:

dr Patrycja Cyganpatrycja.cygan@ipp.expert

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Publikacja powstaje w ramach projektu "Akademia Polityk Publicznych".

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Poleć: