Dołącz do nas

Chcesz angażować się w działania na rzecz lepszej Polski? Przyłącz się do naszego zespołu! Kogo szukamy?

  • osób, które część swojego czasu chcą przeznaczyć na działalność ekspercką i obywatelską na rzecz zmiany Polski na lepsze;
  • osób realnie zainteresowanych rozwojem osobistym, ale i pracą na rzecz innych.

Pomóż nam przy zbieraniu i analizowaniu informacji, realizacji naszych programów i inicjatyw, organizacji konferencji i seminariów, pracach administracyjnych.

Oferujemy:

  • możliwość zdobycia doświadczenia i wiedzy poprzez wykonywanie realnej pracy na rzecz naprawy naszego państwa
  • możliwość dołączenia do autorów publikacji
  • możliwość udziału w wydarzeniach Instytutu
  • możliwość udziału w wewnętrznych szkoleniach
  • referencje i możliwość odbycia praktyk studenckich

Aktualne programy stażowe IPP

Zespół medialny IPP Projekt Zostań Społecznym Komandosem
Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane współtworzeniem zespołu medialnego IPP (media społecznościowe, newsletter, współpraca z mediami, wnioski o dostęp do informacji publicznej, kampanie społeczne). Pomóż nam rozwinąć projekt społeczny promujący sport, zdrowie i zaangażowanie społeczne oraz przygotować jego nowe edycje w 2018 r.
Program stażowy IPP - Zespół medialny Program stażowy IPP - KOMANDOS
   
   
Projekt "Polityki energetyczne miast" Projekt "Polska transformacja energetyczna"
Projekt poświęcony analizie polityki energetycznej Polski w wymiarze lokalnym oraz wypracowywaniu propozycji zmian (analiza gospodarek nieskoemisyjnych polskim miast/gmin, analiza najlepszych praktyk zagranicznych). Projekt poświęcony zwiększaniu wiedzy i aktywizacji obywateli w obszarze energetyki, a docelowo zwiększaniu wpływu obywateli na politykę energetyczną Polski.
Program stażowy IPP - Polityki energetyczne miast Program stażowy IPP - Polska transformacja energetyczna
   
   
Fact-checking wypowiedzi 100 zmian na 100-lecie odzyskania niepodległości
Prowadzenie stałych działań fact-checkingowych - weryfikowanie wypowiedzi osób publicznych. Przygotowanie propozycji 100 konkretnych zmian w Polsce na 100-lecie odzyskania niepodległości (merytoryczny wkład IPP w rocznicę).
Program stażowy IPP - fact-checking Program stażowy IPP - 100 zmian na 100 lecie odzyskania niepodległości
   
   
Projekt "Monitor polskiej polityki zagranicznej" Projekt "European Energy Hub"
Projekt poświęcony analizie polityki zagranicznej, w tym szczególnie na monitorowaniu stopnia realizacji jej priorytetów. Projekt zorientowany na analizę wybranych zagadnień w obszarze energetyki na poziomie europejskim, w tym w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej UE oraz na zacieśnienie współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze energetyki.
Program stażowy IPP - Monitor polskiej polityki zagranicznej Program stażowy IPP - European Energy Hub