Dołącz do nas

Chcesz angażować się w działania na rzecz lepszej Polski? Przyłącz się do naszego zespołu! Kogo szukamy?

  • osób, które część swojego czasu chcą przeznaczyć na działalność ekspercką i obywatelską na rzecz zmiany Polski na lepsze;
  • osób realnie zainteresowanych rozwojem osobistym, ale i pracą na rzecz innych.

Pomóż nam przy zbieraniu i analizowaniu informacji, realizacji naszych programów i inicjatyw, organizacji konferencji i seminariów, pracach administracyjnych.

Oferujemy:

  • możliwość zdobycia doświadczenia i wiedzy poprzez wykonywanie realnej pracy na rzecz naprawy naszego państwa
  • możliwość dołączenia do autorów publikacji
  • możliwość udziału w wydarzeniach Instytutu
  • możliwość udziału w wewnętrznych szkoleniach
  • referencje i możliwość odbycia praktyk studenckich

Aktualne programy stażowe IPP

Projekt Zostań Społecznym Komandosem
Monitor zdrowia Polaków
Rozwijaj razem z nami projekt społeczny promujący sport, zdrowie i zaangażowanie społeczne. Zaangażuj się w przygotowanie jego nowych edycji w 2019 r.
Pomóż nam monitorować zdrowie Polaków i walczyć ze szkodliwymi reklamami produktów żywnościowych.
Program stażowy IPP - KOMANDOS Program stażowy IPP - MONITOR ZDROWIA POLAKÓW
   
   
Monitoring wypowiedzi osób publicznych Projekt "Polska transformacja energetyczna"
Inicjatywa poświęcona monitorowaniu aktywności osób publicznych i piętnowaniu ostrych i niepotrzebnych wypowiedzi. Obniżaj konflikt polityczny w Polsce razem z nami! Projekt poświęcony zwiększaniu wiedzy i aktywizacji obywateli w obszarze energetyki, a docelowo zwiększaniu wpływu obywateli na politykę energetyczną Polski.
Program stażowy IPP - Monitoring wypowiedzi osób publicznych Program stażowy IPP - Polska transformacja energetyczna
   
   
100 zmian na 100-lecie odzyskania niepodległości
Przywileje władzy
Przygotowanie propozycji 100 konkretnych zmian w Polsce na 100-lecie odzyskania niepodległości (merytoryczny wkład IPP w rocznicę).
Przygotowanie publikacji naukowej w obszarze elit politycznych w Polsce oraz krytyczna analiza przywilejów wysokich urzędników państwowych w Polsce.
Program stażowy IPP - 100 zmian na 100 lecie odzyskania niepodległości Program stażowy IPP - Przywileje władzy