Działania strażnicze IPP: wniosek o dostęp do informacji publicznej - NBP

Ze względu na wątpliwości związane z wynagrodzeniami i kompetencjami pracowników NBP, 5 stycznia 2019 r. wysłaliśmy wniosek do dostęp do informacji publicznej
{[if_foto_desc]}
Foto:
{[/if_foto_desc]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

 

Kraków, 5 stycznia 2019 r.

WNIOSEK
O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. Wypłacanych wynagrodzeń oraz dodatków do pensji wraz z ich uzasadnieniem lub tytułem, a także nagród i premii również wraz z uzasadnieniem (lub ewentualnie tytułem) ich przyznania dla:

 • p. Adama Glapińskiego, sprawującego funkcję Prezesa NBP w okresie od 21 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.;
 • p. Piotra Wiesiołka, sprawującego funkcję Wiceprezesa NBP i jego Pierwszego Zastępcy w okresie od dnia 7 marca 2014 r. do dnia 31. grudnia 2018 r.;
 • p. Anny Trzecińskiej, sprawującej funkcję Wiceprezesa NBP w okresie 3 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.;
 • p. Andrzeja Kaźmierczaka, Członka Zarządu NBP w okresie od 16 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.;
 • p. Ryszarda Kokoszczyńskiego, Członka Zarządu NBP w okresie od dnia 4 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 • p. Pawła Sarneckiego, Członka Zarządu NBP w okresie od dnia 17 lutego 2014 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 • p. Pawła Szałamachy, Członka Zarządu NBP w okresie od dnia 6 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 • p. Kamili Sukiennik, Dyrektor Gabinetu Prezesa NBP w okresie sprawowania przez nią funkcji;
 • p. Martyny Wojciechowskiej, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji w okresie sprawowania przez nią funkcji.

2. Kompetencjach osób i sposobie nawiązania z nimi stosunku pracy (w drodze konkursu, nominacji etc.):

 • p. Kamili Sukiennik, Dyrektor Gabinetu Prezesa NBP;
 • p. Martyny Wojciechowskiej, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji.

Dodatkowo w przypadku, gdyby nawiązanie stosunku pracy odbyło się w wyniku konkursu, prosimy o podanie informacji:

 • nt. liczby osób które się zgłosiły;
 • terminu ogłoszenia konkursu i terminu końcowego dla przesyłania zgłoszeń;
 • kryteriów branych pod uwagę w ramach konkursu;
 • uzasadnienia wyboru tej kandydatury.

Informację w powyższym zakresie prosimy wysłać na adres e-mail: ipp@ipp.expert.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej.


Poleć: