Startujemy!

Instytut Polityk Publicznych rozpoczyna działalność

Dlaczego polityki publiczne?

W Polsce brakuje modelu tworzenia i wdrażania polityk publicznych

European Energy Hub

Międzynarodowy projekt zorientowany na zacieśnienie współpracy pomiędzy państwami EŚW w obszarze energetyki

Start :: Home

Home

Be updated on our daily activities. Subscribe to our regular FREE NEWSLETTER


Konrad Szpak, IPP

The mission of the Institute of Public Policies is the development

of the Republic of Poland, its institutions and bodies,

building a community of active citizens and strengthening

the position of Poland in Europe and throughout the world.

Konrad Szpak, IPP