Komentarz IPP: Wybory do Parlamentu Europejskiego - głosowanie poza adresem zameldowania

Już niedługo, a dokładniej 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. To gorący okres, kiedy politycy starają się przeciągnąć nas na swoją stronę, zdobyć nasze poparcie. Jest to także czas, kiedy wielu ludzi rezygnuje z oddania swojego głosu, wybierając wakacje lub weekend za miastem. Zastanawialiście się jednak, jak skutecznie zagłosować, nawet jeśli będziemy poza adresem zameldowania? Zapraszamy na Komentarz Aleksandra Jochyma, który radzi nam, jak to skutecznie zrobić.
{[if_foto_desc]}
Foto:
{[/if_foto_desc]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 6 minut

Aleksander Jochym – student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Główne zainteresowania to polityka i sport. Działa w organizacjach pozarządowych na rzez budowy społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju.

Majówka jest zazwyczaj wyjątkowym okresem w kalendarzu Polaków. Jest to czas, w którym patos bijący od hucznie obchodzonych świąt państwowych przeplata się z odprężeniem i radością płynącymi z wolnych chwil spędzonych z rodziną i przyjaciółmi.

W tym roku ciężko było jednak uciec od dodatkowych emocji, związanych głównie z wystąpieniami najważniejszych graczy na polskiej scenie politycznej. Niezależnie od reprezentowanych przez nich opcji politycznych czy sprawowanych funkcji ciężko było oprzeć się wrażeniu, że w tym roku ich przemówienia były szczególnie barwne i bynajmniej nie sprowadzały się wyłącznie do przedstawienia rysu historycznego obchodzonych świąt czy przepisu na udanego grilla. Zaostrzona retoryka i zwiększona częstotliwość wystąpień politycznych to sygnał, że nieuchronnie zbliżają się wybory.

Dnia 26 maja po raz czwarty w naszym kraju odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach przez obywateli Unii Europejskiej. Do jego zadań należą przede wszystkim wykonywanie budżetu i tworzenie prawa.

Pomimo dużego znaczenia wyborów do PE, Polacy niechętnie w nich uczestniczą. W żadnych z dotychczasowych wyborów frekwencja nie przekroczyła 25%, co na tle innych państw europejskich jest wynikiem mizernym. Należy jednak pamiętać, że frekwencja wyborcza w naszym kraju zawsze była niska. Największą odnotowano w 1995 r. w wyborach prezydenckich - wyniosła wtedy ponad 64 procent.

Przyczyn niewielkiego zainteresowania życiem politycznym jest wiele, należy się jednak skupić na przeszkodach obiektywnych, które jesteśmy w stanie pokonać dzięki cyfryzacji administracjipublicznej.

Przyczyn przebywania w dniu wyborów poza adresem zameldowania jest wiele, ale najważniejsze, że możemy temu w szybki i łatwy sposób zaradzić. Na tego typu sytuacje ustawodawca wprowadził właśnie kilka ułatwień, które mogą mieć wpływ na ilość oddanych głosów. Najważniejsze z nich to możliwość dopisania się do spisu wyborców i wpisania się do rejestru wyborców. Opcje te były oczywiście dostępne także w poprzednich wyborach, ale nie cieszyły się wielką popularnością ze względu na odpychający formalizm.

W tym roku zapewnienie sobie możliwości głosowania poza adresem zameldowania będzie możliwe bez wychodzenia z domu. Wszystkie sprawy możemy załatwić przez internet, a dzięki temu poradnikowi skuteczne wypełnienie wniosków zajmie nam dosłownie kilka chwil.

Do przesłania wszystkich wniosków związanych z wyborami niezbędne będzie nam założenie profilu zaufanego:

Czym jest profil zaufany?

To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie oraz składać „podpis zaufany”. Najłatwiej założyć go poprzez logowanie na konto swojego banku. Założenie profilu zaufanego jest w tym przypadku błyskawiczne i całkowicie bezpieczne.

 1. Wchodzimy na stronę  https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp i wybieramy z listy nasz bank.

 1. Logujemy się jak do bankowości internetowej i wybieramy opcję założenia profilu zaufanego.

 2. Potwierdzamy założenie profilu zaufanego kodem w zależności od wybranego przez nas sposobu weryfikacji (zazwyczaj będzie to SMS).

 1. Po pomyślnym dokonaniu rejestracji zawsze wybieraj logowanie za pomocą banku. Tam wpiszesz swoje dane i będziesz mógł korzystać ze swojego profilu zaufanego.

Co zyskujesz?

Dzięki profilowi zaufanemu możesz korzystać z setek usług online na wielu portalach urzędowych. Z naszej perspektywy kluczowy będzie dostęp do platformy OBYWATEL.GOV.PL, która w ramach wyborów do PE 2019 umożliwi nam elektroniczne składanie wniosków.

Co jeśli nie możemy głosować w miejscu zameldowania?

Mamy do wyboru kilka opcji:

 1. Dopisanie się do spisu wyborców.

 2. Wpisanie się do rejestru wyborców.

 3. Głosowanie korespondencyjne.

 4. Głosowanie przez pełnomocnika.

Poniżej każda z opcji zostanie omówiona przeze mnie szczegółowo:

Dopisane się do spisu wyborców

Osoba fizyczna, która ma co najmniej 18 lat może dopisać się do spisu wyborców w danym miejscu, jeżeli:

 1. Ma prawa wyborcze

 2. Chce głosować w innym lokalu wyborczym w gminie, w której mieszka na stałe;,

 3. Chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów;,

 4. Nigdzie nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce głosować.

Jak to zrobić?

 1. Jeśli mamy już profil zaufany wchodzimy na stronę https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/dopisz-sie-do-spisu- wyborcow#scenariusz-przez-internet- , tam wciskamy przycisk „wyślij wniosek”.

 1. Wybieramy sposób logowania profilem zaufanym

 2. Wypełnij wniosek. Wskaż powód, dla którego chcesz dopisać się do spisu wyborców.

 3. System przekieruje Cię do usługi e-Podpis, gdzie będziesz mógł podpisać dokument przy użyciu profilu zaufanego

 1. Jeśli poprawnie wyślesz dokument otrzymasz potwierdzenie na swój adres e-mail.

 2. Jeśli urzędnik stwierdzi we wniosku braki lub błędy, skontaktuje się z tobą telefonicznie, pocztą tradycyjną, e-mailem lub przez skrzynkę ePUAP.

 3. Sprawdzaj swoją skrzynkę — jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszy to załatwienie sprawy.

Ważne terminy

Ostateczny termin wysłania wniosku o dopisanie do spisu wyborców to 21 maja.

Jednak zachęcamy, żeby zrobić to nawet dzisiaj. Więcej szczegółowych informacji na stronie: https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow#scenariusz-przez-internet

Wpisanie się do rejestru wyborców

Osoby, które chcą głosować w miejscu swojego stałego zamieszkania, a nie są tam zameldowane, jak również mieszkańcy innych krajów europejskich przebywających w Polsce, mogą być zainteresowani wpisaniem się do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Jak to zrobić?

 1. Wchodzimy na stronę https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow#scenariusz-przez-internet i klikamy w przycisk „Wyślij wniosek”.

 1. Logujemy się na swój profil zaufany i wybieramy swoje obywatelstwo.

 2. Adresujemy wniosek do gminy, w której mieszkamy na stałe.

 1. Dołączamy skan dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 2. Podpisujemy dokument przy użyciu profilu zaufanego.

Należy pamiętać, że urzędnicy mają 5 dni na weryfikację wniosku, więc zachęcamy do złożenia wniosku przed 21. maja.

Szczegółowe informacje znajdziecie pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow#scenariusz-przez-internet

Zamiar głosowania korespondencyjnego

Żeby głosować korespondencyjnie musimy spełnić dwie przesłanki:

Osoba starająca się o głosowanie korespondencyjnie powinna mieć orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a ponadto powinna mieć prawo do głosowania.

Co zrobić żeby skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego?

 1. Pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow#scenariusz-przez-internet zgłaszamy taki zamiar

 1. Logujemy się na profil zaufany

 2. Po uzupełnieniu danych dołączamy aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

 3. Podajemy adres na jaki chcemy otrzymać pakiet wyborczy

 4. Wybieramy miejscowość, w której jesteśmy w rejestrze wyborczym

 5. Podpisujemy zgłoszenie przy użyciu profilu zaufanego.

W przypadku powyższej procedury należy pamiętać, że możemy ją uruchomić do piętnastego dnia przed wyborami.

Głosowanie przez pełnomocnika

Kolejnym ułatwieniem jest możliwość głosowania przez pełnomocnika. Niestety procedura jest mocno sformalizowana, co utrudnia korzystanie z tego ułatwienia. Udzielenie pełnomocnictwa zostało przewidziane dla wyborców niepełnosprawnych o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 75 lat. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej w dziewiątym dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona)

 • imię ojca

 • datę urodzenia

 • numer ewidencyjny PESEL

 • adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania

 • wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania

Tak, jak zaznaczyłem na wstępie, Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach przez obywateli Unii Europejskiej. Do jego zadań należą przede wszystkim wykonywanie budżetu i tworzenie prawa, dlatego ważne, byśmy my, wyborcy, mieli na to realny wpływ. Warto głosować – ba, to obowiązek każdego człowieka!

Świadomego człowieka, dodajmy. Takiego, który chce mieć wpływ na otaczający go świat. I nawet, jeśli w dniu głosowania przebywamy poza adresem zameldowania, dzisiaj nie stanowi to już żadnego problemu. Od czego mamy przecież internet?

 

Aleksander Jochym

 

Przydatne linki:

 1. Znajdź swój okręg wyborczy https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/organy_wyborcze/obwodowe/pl

 1. Znajdź odpowiedź na nurtujące Cię pytanie https://www.wybory-europejskie.eu/jak-glosowac/polska

 1. Frakcje w Parlamencie Europejskim  
  https://www.europarl.europa.eu/poland/pl/poslowie_parlament_i_ty/partie_grupy.html

Źródła:

 1. https://www.gov.pl

 2. https://pkw.gov.pl

 3. https://www.wybory-europejskie.eu/jak-glosowac/polska

 4. https://www.europarl.europa.eu

Materiał powstał w ramach projektu "Akademia Polityk Publicznych". Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.