Kontakt

Instytut Polityk Publicznych

KRS: 0000583153; NIP: 9452187651; REGON: 362874454

Numer konta (PKO BP): 29 1020 2892 0000 5702 0592 2119

E-mail: ipp@ipp.expert