Oferta

Proponujemy Państwu współpracę w ramach 4 obszarów:

 1. Raporty i analizy
 2. Partnerstwa w projektach
 3. Współpraca dydaktyczno-szkoleniowa
 4. Energetyka

RAPORTY I ANALIZY

Zespół i współpracownicy IPP, to grono ekspertów pracujących w ramach 9 obszarów merytorycznych. Stanowią oni podstawę kapitału intelektualnego do kompetentnego i terminowego opracowania wskazanych zagadnień. Każdy materiał IPP musi uzyskać przed publikacją 2 pozytywne recenzje od ekspertów spoza grona autorów.

Wybrane obszary wiedzy:

 • energetyka

Do współpracy zapraszamy zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne.

PARTNERSTWA W PROJEKTACH

Jesteśmy przygotowani pod względem osobowym i organizacyjnym do prowadzenia ambitnych i złożonych przedsięwzięć, a zespół IPP posiada istotne doświadczenie w realizacji projektów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Chętnie przystępujemy do realizacji przedsięwzięć z innymi podmiotami: sprawnie analizujemy propozycje partnerstw i podejmujemy działania od przygotowania wniosku projektowego (w języku polskim i/lub angielskim), przez skuteczną realizację, po rozliczenie przedsięwzięcia. IPP jest partnerem kompetentnym i elastycznym.

 

WSPÓŁPRACA DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWA

Zespół IPP posiada istotne doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich, zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak i na podyplomowych. Zapraszamy zainteresowane instytucje, aby wspólnie z ekspertami IPP tworzyły i doskonaliły oferty edukacyjne Państwa instytucji.

Wybrane obszary wiedzy:

 • e-administracja
 • energetyka
 • zarządzanie projektami

Nasi eksperci prowadzą również szkolenia z obszaru zarządzania projektami.

ENERGETYKA

Zespół IPP to grono ekspertów oraz analityków specjalizujących się w obszarze energetyki, m.in. poprzez pracę zawodową w firmach energetycznych. Proponujemy Państwu współpracę w następujących obszarach:

 • analizy i monitoringi dla koncernów energetycznych
 • ekspertyzy dotyczące wspólnych zakupów energi dla JST
 • analizy opłacalności dla prosumentów

Kontakt:

Konrad Szpak – Prezes Instytutu Polityk Publicznych

E-mail: konrad.szpak@ipp.expert