Projekty

European Energy Hub

European Energy Hub to projekt zorientowany na zacieśnienie współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) w obszarze energetyki, a także promocję dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń Polski oraz proponowanych rozwiązań (obszary: energetyka i klimat) wśród partnerów europejskich.

W ramach projektu:

 • stworzymy platformę internetową
 • opublikujemy 10 analiz
 • opracujemy 50 factchecków
 • rozpoczniemy prowadzenie monitoringu enegetycznego

Długofalowym zamierzeniem jest stworzenie szerokiej platformy współpracy (hub) pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej, integracja środowisk opiniotwórczych (politycy, eksperci, dziennikarze) i społecznych oraz promocja interesów regionu EŚW w Unii Europejskiej i poza Europą (np. w kontakcie z Chinami, Indiami, Stanami Zjednoczonymi).

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatel z energią!

Projekt Obywatel z energią! to przedsięwzięcie poświęcone dynamizacji debaty publicznej wokół polityki energetycznej Polski oraz zwiększeniu partycypacji obywateli w jej współkształtowaniu. Inicjatywa odpowiada na problemy niekonsekwentnej i niskiej jakości polityki energetycznej Polski oraz niewielkiej wiedzy Polaków nt. energetyki i jej znaczenia dla rozwoju państwa.

Głównymi celami projektu są:

 • analiza polityki energetycznej Polski oraz procedur jej wypracowywania z perspektywy koncepcji dobrego rządzenia,
 • zmiana sposobu prac nad polityką energetyczną Polski poprzez próbę włączenia w nie opozycji parlamentarnej,
 • wykorzystywanie dostępnych dobrych praktyk, w tym zagranicznych (norweskich),
 • angażowanie szerokich kręgów społecznych i eksperckich na rzecz wypracowywania obywatelskich propozycji zmian w polityce energetycznej,
 • zwiększenie wiedzy obywateli w zakresie energii oraz integracja działań organizacji trzeciego sektora w dziedzinie energetyki.

Instytut Polityk Publicznych jest partnerem Fundacji Wspierania Inicjatyw Studentów i Absolwentów, która koordynuje przedsięwzięcie.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Monitor polskiej polityki

Monitor polskiej polityki to przedsięwzięcie polegające na monitoringu działalności Prezydenta RP oraz Rady Ministrów RP w następujących obszarach:

 1. factchecking wypowiedzi
 2. weryfikacja realizacji obietnic wyborczych
 3. merytoryczna analiza działalności w wybranych obszarach na podstawie przyjętej metodologii