Publikacja naukowa IPP: "Przywileje władzy w Polsce"

Instytut Polityk Publicznych zaprasza do współpracy przy tworzeniu monografii naukowej "Przywileje władzy w Polsce - wybrane aspekty".
{[if_foto_desc]}
Foto:
{[/if_foto_desc]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Instytut Polityk Publicznych, biorąc pod uwagę różnorodne spojrzenia badawcze właściwe dla politologii, socjologii czy filozofii, opracuje monografię w zakresie istniejących w Polsce przywilejów władzy. Owa monografia, w której zawarta problematyka jest kluczowa z punktu widzenia sprawnego zarządzania państwem oraz funkcjonowania całego społeczeństwa, stanowić będzie naturalne uzupełnienie działań Instytutu prowadzonych w ramach projektu pn. Akademia Polityk Publicznych współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

CALL FOR ABSTRACTS:

Instytut zaprasza do przesyłania zgłoszeń osoby zajmujące się szeroko rozumianą problematyką władzy i przywilejów jej przedstawicieli w Polsce. Mile widziane są artykuły autorstwa badaczy, którzy w sposób szczególny zainteresowani są tą tematyką. W pracy zostaną zawarte teksty badaczy posiadających zróżnicowane punkty widzenia (politologiczne, socjologiczne czy filozoficzne) dotyczące tej problematyki.

Termin nadsyłania propozycji tekstów (abstrakt do 2 tys. znaków ze spacjami): 9 sierpnia 2019 r.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O MONOGRAFII:

Nazwa publikacji: Przywileje władzy w Polsce - wybrane aspekty

Typ publikacji: monografia wieloautorska

Wydawca:

Fundacja Instytut Polityk Publicznych z siedzibą w Krakowie.

KRS: 0000583153; NIP: 9452187651; REGON: 362874454.

Adres e-mail: ipp@ipp.expert

Miejsce i rok wydania: Kraków, 2019 r.

Recenzje: publikacja recenzowana przez dwóch samodzielnych pracowników naukowych w systemie "double-blind review process” (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości). Nie gwarantujemy pozytywnych recenzji.

Oznaczenia publikacji: ISBN, DOI

 

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA:

Naczelną przesłanką, jaką kieruje się Instytut w tworzeniu monografii jest uwzględnienie w niej różnorodnych tematów, które nie będą ograniczały się wyłącznie do ustawowych przywilejów członków elit politycznych. Proponujemy wzięcie pod uwagę następujących zagadnień, które jednak stanowią jedynie ramę własnych dociekań autorów tekstów:

1. Elity polityczne w Polsce.

  • rozumienie i wyodrębnianie elity oraz jej struktura, mechanizmy selekcji do elity, jej samoświadomość, dystans pomiędzy elitą, a resztą społeczeństwa, relacje między elitą, a demokracją.
  • wpływ przekonań oraz cech społeczno-demograficznych członków elit politycznych na proces tworzenia przywilejów.
  • kształcenie i formacja elit politycznych w Polsce

2. Uwarunkowania instytucjonalne, polityczne i społeczne w zakresie tworzenia przywilejów dla członków elit politycznych.

3. Analiza wybranych przywilejów władzy istniejących w Polsce – studium przypadku.

4. Partie polityczne i ich role w procesie kreacji przywilejów dla członków elit politycznych.

5. Rola mediów i marketingu politycznego w społecznym odbiorze przywilejów władzy.

6. Koszty funkcjonowania administracji publicznej w Polsce.

 

PRAKTYCZNE INFORMACJE:

Przesłanie abstraktów (do 2 tys. znaków ze spacjami): do 9 sierpnia 2019 r.

Powiadomienie o przyjęciu abstraktów: 12 sierpnia 2019 r.

Przesłanie pełnych oryginalnych artykułów: do 15 września 2019 r.

Powiadomienia o przyjęciu artykułów do druku: 15 listopada 2019 r.

Publikacja monografii: listopad – grudzień 2019 r.

Finansowanie: koszty wydania monografii zostaną pokryte w ramach projektu Instytutu Polityk Publicznych "Akademia Polityk Publicznych". Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wydawca nie pobiera żadnych opłat za publikację artykułu ani nie zapewnia autorom wynagrodzenia. Autorzy są zobowiązani do przeniesienia autorskich praw majątkowych poprzez podpisanie umowy oraz oświadczenia o oryginalności pracy.

Polityka open acces: publikacja będzie dostępna na zasadach wolnej licencji (do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej)

Egzemplarze: każdy Autor otrzyma 2 egzemplarze autorskie (egzemplarze drukowane)

 

DO POBRANIA:

Call for papers

Formularz zgłoszeniowy:

Umowa i oświadczenia: wkrótce zostaną udostępnione

Wymogi edytorskie: wkrótce zostaną udostępnione

Formularz recenzji: wkrótce zostaną udostępnione

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tworzonej monografii, prosimy o kontakt:

dr Patrycja Cygan: patrycja.cygan@ipp.expert

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Publikacja powstaje w ramach projektu "Akademia Polityk Publicznych".

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Poleć: