Visegrad Energy Market 2020 - at the forefront of the EU

Międzynarodowy projekt poświęcony analizie integracji rynków energii
{[if_foto_desc]}
Foto:
{[/if_foto_desc]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Unią Europejską jest budowa wspólnego rynku energii. Umiejętnie przeprowadzony proces integracji może doprowadzić do znacznego wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich, a także do wypracowania istotnych oszczędności. Dzięki wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego realizujemy projekt poświęcony właśnie analizie wspólnego rynku energii w państwach Grupy Wyszehradzkiej.

Projekt polega na:

  • analizie polityk i systemów energetycznych państw Grupy Wyszehradzkiej, z uwzględnieniem polityki energetyczno-klimatycznej UE
  • analizie rynków energii (gaz ziemny, energia elektryczna, ciepło) w państwach Grupy Wyszehradzkiej (perspektywa 2015/2016)
  • przedstawieniu najlepszych praktyk, z uwzględnieniem rozwiązań nordyckich, oraz wypracowaniu rekomendacji dla rozwoju i wzmocnienia jednolitego rynku energii na obszarze Grupy Wyszehradzkiej (perspektywa 2020)


Konsorcjum projektu:

  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (PL) - koordynator projektu
  • Instytut Polityk Publicznych (PL) - partner projektu
  • EUROPEUM Institute for European Policy (CZ) - partner projektu
  • Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences (HU) - partner projektu
  • Center for European and North Atlantic Affairs (SK) - partner projektu


Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu grantów strategicznych Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (priorytet Interconnection and Liberalization of Energy Market).


Poleć: