Władze

Rada Fundacji

 

PATRYCJA CYGAN

Przewodnicząca Rady Fundacji.

Z wykształcenia politolog. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu nauk o polityce na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracownik samorządowy, ekspertka w obszarze funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Doświadczenie w sporządzaniu i ocenie wniosków o dofinansowanie projektów oraz koordynacji projektów zdobyte podczas pracy w administracji publicznej, a także w organizacjach pozarządowych. Dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu problematyki dot. polskiego systemu politycznego, ugruntowaną w pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Autorka publikacji naukowych dot. teorii elit, samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej.

Języki obce: angielski.

   
Aleksandra Błaszczak

ALEKSANDRA BŁASZCZAK

Członek Rady Fundacji.

Z wykształcenia internacjolog. Project manager. Ekspertka w zakresie administracji publicznej, zwłaszcza jej nowoczesnego wymiaru. Posiada bogate doświadczenie merytoryczne i organizacyjne w realizacji projektów (również międzynarodowych), w tym współfinansowanych ze środków publicznych/unijnych. 

Języki obce: angielski.

   

 

Zarząd Fundacji

Konrad Szpak

KONRAD SZPAK

Fundator i Prezes Zarządu Instytutu Polityk Publicznych.

Z wykształcenia internacjolog. Ekspert ds. energetyki i spraw międzynarodowych, project manager. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (od 2011 r.). Członek International Association for Energy Economics. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu nauk społecznych w dyscyplinie polityki publicznej (polityka energetyczna Polski) w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor publikacji naukowych w zakresie polityki zagranicznej i energetyki.

Języki obce: angielski, norweski.