Zespół

ZESPÓŁ MERYTORYCZNY

Konrad Szpak Patrycja Cygan Aleksandra Błaszczak

Konrad Szpak

ekspert ds. energetyki

Patrycja Cygan

ekspert ds. administracji publicznej

 Aleksandra Błaszczak

ekspert ds. administracji publicznej

Prezes Instytutu Polityk Publicznych. Ekspert ds. energetyki, project manager. Z wykształcenia internacjolog. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (od 2011 r.). Członek International Association for Energy Economics. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu polityki energetycznej Polski w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Języki obce: angielski, norweski

Z wykształcenia politolog. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu nauk o polityce na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracownik samorządowy, ekspertka w obszarze funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Doświadczenie w sporządzaniu i ocenie wniosków o dofinansowanie projektów oraz koordynacji projektów zdobyte podczas pracy w administracji publicznej, a także w organizacjach pozarządowych. Autorka publikacji naukowych dot. teorii elit, samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej. 

Z wykształcenia internacjolog. Project manager. Ekspertka w zakresie administracji publicznej, zwłaszcza jej nowoczesnego wymiaru. Posiada bogate doświadczenie merytoryczne i organizacyjne w realizacji projektów (również międzynarodowych), w tym współfinansowanych ze środków publicznych/unijnych. 
Kontakt: konrad.szpak@ipp.expert  Języki obce: angielski Języki obce: angielski
     
Więcej    
     
Jakub Machowina Piotr Koszembar  Kaja Jedlińska

Jakub Machowina

ekspert ds. polityki sportowej

Piotr Koszembar

ekspert ds. energetyki

 Kaja Jedlińska

specjalista w programie IPP Energetyka

Dziennikarz sportowy, stały współpracownik serwisów tematycznych, np. Igol.pl, weszlo.com, gwiazdybasketu.pl. Autor publikacji nt. footballu brytyjskiego. Entuzjasta sportów indywidualnych i drużynowych.

Języki obce: angielski

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Pracownik Departamentu Stacji Elektroenergetycznych w spółce Energoprojekt Kraków. Poza projektowaniem syste-mów automatyki zabezpieczeniowej interesuje się wszelkimi zagadnieniami związanymi z energetyką na świecie oraz nowoczesnymi technologiami.

Języki obce: angielski

Absolwentka energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stypendystka Fundacji im. Lesława Pagi (projekt Akademia Energii). Odbyła staż w General Electric Power. Interesuje się polityką energetyczną, klimatyczną, międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi oraz dyplomacją.

Języki obce: angielski

     
Jakub Żylicz   Artur Leśniak
 Jakub Żylicz

specjalista w programie IPP Unia Europejska i polityka zagraniczna

   Artur Leśniak

specjalista w programie IPP Energetyka

Koordynator programu Monitor polskiej polityki zagranicznej IPP w Instytucie Polityk Publicznych. Student studiów II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w analizie polityki zagranicznej, regionie Europy Wschodniej oraz kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Języki obce: angielski, rosyjski

 

Absolwent energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej  w Krakowie oraz student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania: prawo energetyczne i energetyka jądrowa. Wiceprzewodniczący Koła Naukowego Energetyków Jądrowych Uranium działajacego przy Wydziale Energetyki i Paliw AGH.

Języki obce: angielski

     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOŁĄCZ DO NAS!