Partnerzy

Nie da się zmieniać Polski w pojedynkę, dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy. Jesteśmy zainteresowani m.in.:

  • długotrwałymi partnerstwami instytucjonalnymi
  • partnerstwami merytorycznymi w ramach Programów IPP
  • wspólną realizacją projektów, w tym międzynarodowych i o charakterze naukowym
  • współpracą z mediami.

 

Partnerzy IPP

Administracja publiczna

  Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (2018)
     
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
     
  Ministerstwo Sportu i Turystyki
     
    Ministerstwo Spraw Zagranicznych
     
  Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Podmioty prywatne

  Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły

 

Uczelnie i ośrodki naukowe

  Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

 

Uczelnie i ośrodki naukowe

Fundacja WISiA_Logo   Fundacja Wspierania Inicjatyw Studentów i Absolwentów
     
  Stowarzyszenie Demagog

  


Organizacje studenckie i koła naukowe

Uranium Koło Naukowe Energetyków Jądrowych "Uranium" (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)