Publikacje

 W ramach działalności Instytutu Polityk Publicznych wydajemy m.in.:

  • Raporty IPP
  • policy papers
  • Komentarze IPP
  • monitoringi 

Numer „Kultury i Polityki” poświęcony państwu i politykom publicznym

Instytut Polityk Publicznych jest współwydawcą 20. numeru „Kultury i Polityki” (2. poł. 2016 r.) – czasopisma naukowego wydawanego przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Wspólny numer zostanie poświęcony państwu i politykom publicznym. Przedstawimy najbardziej istotne wyzwania rozwojowe stojące obecnie przed Polską oraz przedstawiające możliwe ich rozwiązania, również w oparciu o doświadczenia zagraniczne (w tym szczególnie nordyckie). Zapraszamy do zapoznania się z call for papers: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/call-for-papers

Zgłoszenia artykułów można przesyłać na adres redakcja@wse.krakow.pl do 5 września 2016 r.

„Kultura i Polityka” to zeszyty naukowe wydawane w trybie półrocznym w formie drukowanej i elektronicznej przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Celem pisma jest promowanie oraz rozpowszechnianie najnowszych idei oraz badań na polu szeroko rozumianej współczesnej humanistyki i nauk społecznych. Teksty publikowane w „Kulturze i Polityce” są recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych. W 2012 roku zeszyty naukowe zostały wpisane na listę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako punktowany periodyk. Obecnie za opublikowany artykuł autorzy otrzymują 8 pkt. MNiSW.